A downloadable game

Download NowName your own price


Et uhøytidelig minirollespill

Vubbe Brox, logistikk-teamleder på utposten Garonia 5, ser bekymret på skjermen. Som innleid av den Rægeliske rom-armadaen har han nettopp fått et hasteoppdrag: Last  ferdig romfregatten “Salinus” innen klokka 11 i morgen! Et nytt felttog mot de ytre planetene er i gang, og tiden er knapp. Ikke annet å gjøre enn å kalle inn laget: Alisia, Kerran, og nykommeren Patrik. Lite vet Vubbe at det neste døgnet kommer til å endre dem alle. På godt og vondt.

«Mitt romskip er lastet med...» kombinerer superenkle regler med en tydelig struktur. I løpet av tre skift i et hektisk arbeidsdøgn må rollene forholde seg til en rekke dramatiske hendelser. På slutten av hvert skift avgjøres lastekvaliteten. Vil dere ende opp med God, Middels, Lav eller Katastrofal? Og hva skjer da?


Antall spillere: 3-5, hvor én er spilleder.
Varighet: Cirka 1 time.
Antall sider: 4 A4 (8 A5)

Inspirert av rollespillene Cars and Family, Lasers and Feelings, og Alien.

Spillet var et bidrag til Rollespill på norsk sin spilljam «Logistikk» i november 2022.

Download

Download NowName your own price

Click download now to get access to the following files:

Mitt romskip er lastet med-enkeltsider til trykk.pdf 705 kB
Mitt romskip er lastet med-til skjerm.pdf 703 kB

Leave a comment

Log in with itch.io to leave a comment.