A downloadable game

Download NowName your own price

Nokre nabobygder på vestlandet, hausten 1989. Ingen mobiltelefonar. Ikkje noko internett. Avstandane er lange – og du har ikkje lappen. Trass i det: Du vil spele rollespel!

I dette solo-skrivespelet trer du inn i rolla som ein spelleiar som vil spele ferdig ein kort rollespelkampanje saman med tre vener. De kallar dykk «Atlantic Gamers» og møtast kvar fredag kveld i kjellerstova heime hjå deg. Skriv eit dagboknotat for kvar veke, og skap eit bittersøtt glimt av ein svunnen epoke.

Finn fram ei notatbok og ein blyant eller penn. Leit fram nokre fire-sida, seks-sida og ti-sida terningar og byrj å skrive!

Du kan skrive ut spelet slik det passar deg, enten som oppslag ("spreads") eller enkeltsider.

Download

Download NowName your own price

Click download now to get access to the following files:

20230613 Atlantic Gamers 1989-oppslag.pdf 2 MB
20230613 Atlantic Gamers 1989-enkeltsider.pdf 2 MB

Leave a comment

Log in with itch.io to leave a comment.